Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2014 07:48

奉寄彭城公

公子三千客,
人人願報恩。
應憐抱關者,
貧病考夷門。

 

Phụng ký Bành Thành công

Công tử tam thiên khách,
Nhân nhân nguyện báo ân.
Ưng liên bão quan giả,
Bần bệnh khảo Di Môn.

 

Dịch nghĩa

Công tử có ba ngàn khách,
Ai ai cũng nguyện báo đáp công ơn.
Đáng thương người giữ cửa Di Môn,
Đã già, nghèo lại ốm yếu.


Bành Thành nay là huyện Đồng Sơn, tỉnh Giang Tô. Bành Thành công là một người quyền quý ở Bành Thành, thân thế không rõ, là ân nhân của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công tử xưa nuôi ba ngàn khách
Người người mong báo đáp hồng ân
Thương người giữ cửa Di Môn
Già nghèo ốm yêu đền ơn chu toàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công tử có khách ba ngàn,
Ai ai cũng nguyện đáp đền công ơn.
Đáng thương người giữ Di Môn,
Đã già, nghèo bệnh khó tròn việc công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công tử có ba ngàn khách mời,
Đền công ai cũng nguyện theo lời.
Đáng thương người giữ Di Môn cửa,
Đã bệnh lại nghèo khó thuận thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời