Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/09/2008 22:25 bởi hongha83
Chu Phóng 朱放 tự Trường Thông 長通, người Tương Châu, huyện Nam Dương, không rõ năm sinh năm mất, ẩn cư tại Diễm Khê. Đời Đường Đức Tông (780-805), Chu được triệu về kinh, trao quan chứ nhưng ông không nhận. Chu Phóng để lại một quyển thơ. Cuốn Tân Đường thư nghệ văn chí 新唐書藝文誌 của ông truyền hậu thế.

 

Tuyển tập chung