Dọc bờ sông xóm hoang nhà vắng
Sông quạnh hiu, mây trắng bi ai
Liễu gày dọc nẻo sông dài
Tới Dương Châu vẫn nghe hoài tiếng ve

tửu tận tình do tại