亂後經淮陰岸

芒村古岸誰家在,
野水浮雲處處愁。
唯有河邊衰柳樹,
蟬聲相送到揚州。

 

Loạn hậu kinh Hoài Âm ngạn

Mang thôn cổ ngạn thuỳ gia tại,
Dã thuỷ phù vân xứ xứ sầu.
Duy hữu hà biên suy liễu thụ,
Thiền thanh tương tống đáo Dương Châu.

 

Dịch nghĩa

Thôn xóm điêu tàn dọc bờ sông xưa này, nhà nào có người ở?
Sông vắng, mây bay, chỗ nào cũng thấy bi ai.
Chỉ có trên các cây liễu xác xơ bên bờ sông,
Tiếng ve sầu theo tiễn tới tận Dương Châu.


Tác giả viết bài này sau cuộc binh đao giữa Lưu Triển (kẻ tạo phản) và Điền Thần (phụng mệnh vua đánh dẹp) xảy ra năm 760, đời vua Đại Tông, trên nửa phía bắc tỉnh Giang Tô. Hoài Âm là huyện nay ở phía bắc tỉnh Giang Tô.

Nội dung bài thơ này khá giống bài Thu nhật tống biệt 秋日送別 của Chu Hối 朱晦.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dọc bờ sông xóm hoang nhà vắng
Sông quạnh hiu, mây trắng bi ai
Liễu gày dọc nẻo sông dài
Tới Dương Châu vẫn nghe hoài tiếng ve

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điêu tàn thôn xóm vắng nhà lâu,
Sông vắng mây bay, khắp chốn sầu.
Chỉ có liễu dương xơ xác bến,
Ve sầu theo tiễn tận Dương Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời