Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 03/07/2014 22:09 bởi tôn tiền tử
Vương Trí Hưng 王智興 tự Khuông Gián 匡諫, người Hoài Châu, ban đầu làm tướng ở nha môn, từ năm Trinh Nguyên tới Thái Hoà có nhiều chiến công thăng tới Thị trung, phong Nhạn Môn đô vương, thơ còn 1 bài.