Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/02/2006 08:31 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/06/2007 17:43 bởi Vanachi
Lương Hoàng 梁簧, quan chấp kích khoảng năm Thiên Bảo đời Đường.