Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 06/12/2013 02:06 bởi Vanachi
Dương Hán Công 楊漢公 tự Dụng Nghệ 用乂, người Hoằng Nông, Quắc Châu (nay thuộc tỉnh Hà Nam), em ruột của Dương Ngu Khanh 楊虞卿. Ông đỗ tiến sĩ năm Thái Hoà thứ 8 (834), từng giữ các chức Hộ bộ lang trung, Sử quán tuyển tu, Ty phong lang trung, Thứ sử Thư Châu, Hồ Châu, Hào Châu, Tô Châu, Chiết Giang quan sát sứ, Hộ bộ thị lang, Kinh Nam tiết độ sứ, Công bộ thượng thư, Quốc Tử tế tửu. Thơ ông còn 2 bài chép trong Toàn Đường thi.