14.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/11/2009 01:35 bởi hongha83
Chí Cần thiền sư 志勤禪師, không rõ năm sinh năm mất, người Bản Châu, Trường Khê, là một thiền sư đời Vãn Đường. Ông khi ở Vi Sơn nhân ngắm hoa đào mà ngộ đạo. Chỉ để lại một tác phẩm.