Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 17/03/2014 12:44 bởi tôn tiền tử
Lý Sùng Tự 李崇嗣 thời Võ Tắc Thiên làm Thần phủ chủ bạ, năm Thánh Lịch làm Đông quán tu thư. Thơ còn 3 bài trong "Toàn Đường thi".