Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài thơ)
- Trần Tử Ngang (54 bài thơ)
- Lạc Tân Vương (9 bài thơ)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài thơ)
- Tống Chi Vấn (28 bài thơ)
Tạo ngày 17/03/2014 12:44 bởi tôn tiền tử
Lý Sùng Tự 李崇嗣 thời Võ Tắc Thiên làm Thần phủ chủ bạ, năm Thánh Lịch làm Đông quán tu thư. Thơ còn 3 bài trong "Toàn Đường thi".