Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 08/04/2014 10:58 bởi tôn tiền tử
Lưu Vân 劉雲 là thư pháp gia sống vào đời Đường Đức Tông (742-805), giỏi hành thư. Thơ còn 3 bài.