Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài thơ)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài thơ)
- Đàm Dụng Chi (5 bài thơ)
- Lang đại gia Tống thị (4 bài thơ)
- Bàng Uẩn (1 bài thơ)
Tạo ngày 25/07/2016 03:09 bởi tôn tiền tử
Chu Hối 朱晦 người đời Đường, không rõ năm sinh mất, sinh quán và lai lịch, có một bài chép trong Toàn Đường thi nhưng nội dung khá giống thơ của Chu Phóng 朱放, có lẽ là thơ của Chu Phóng dị truyền.