Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (156 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 05/04/2014 12:55 bởi tôn tiền tử
Lý Thanh 李清 đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ 12 (753), thơ còn một bài chép trong Toàn Đường thi.