Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Thạch Sùng (10)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 12:59

詠石季倫

金谷繁華石季倫,
只能謀富不謀身。
當時縱與綠珠去,
猶有無窮歌舞人。

 

Vịnh Thạch Quý Luân

Kim Cốc phồn hoa Thạch Quý Luân,
Chỉ năng mưu phú bất mưu thân.
Đương thì túng dữ Lục Châu khứ,
Do hữu vô cùng ca vũ nhân.

 

Dịch nghĩa

Thạch Quý Luân đã tạo ra Kim Cốc viên xa hoa rực rỡ.
Chỉ lo làm giàu chứ không lo giữ mình.
Nếu lúc đó cứ thuận cho đi Lục Châu,
Thì cũng còn vô tận các cô ca múa khác.


Thạch Quý Luân tức Thạch Sùng, người đời Tấn, quan làm tới thứ sử Kinh Châu, vô cùng giàu có nhờ có nhiều tàu buôn, có Kim Cốc viên là nơi ăn chơi vô cùng xa xỉ ở Lạc Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thạch Quý Luân lập ra Kim Cốc
Lo làm giàu chẳng lúc lo thân
Lục Châu cho đứt một lần
Cũng còn chán vạn ca nhân theo hầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Kim Cốc giàu sang Thạch Quý Luân
Chỉ lo phú quý chẳng lo thân
Lục Châu lúc đó mà đem gả
Ca nữ múa xinh vẫn bạt ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thạch Luân người tạo ra Kim Cốc.
Chỉ nghĩ giàu sang không giữ mình.
Đem gả Lục Châu mà nếu thuận,
Cũng còn nhiều nữ múa ca xinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kim Cốc, Thạch Luân tạo ra.
Lo làm giàu chứ chẳng lo giữ mình.
Lục Châu nếu thuận dứt tình,
Cũng còn vô tận cô xinh múa hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời