25/09/2022 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Thạch Quý Luân
詠石季倫

Tác giả: Lý Thanh (I) - 李清

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 12:59

 

Nguyên tác

金谷繁華石季倫,
只能謀富不謀身。
當時縱與綠珠去,
猶有無窮歌舞人。

Phiên âm

Kim Cốc phồn hoa Thạch Quý Luân,
Chỉ năng mưu phú bất mưu thân.
Đương thì túng dữ Lục Châu[1] khứ,
Do hữu vô cùng ca vũ nhân.

Dịch nghĩa

Thạch Quý Luân đã tạo ra Kim Cốc viên xa hoa rực rỡ.
Chỉ lo làm giàu chứ không lo giữ mình.
Nếu lúc đó cứ thuận cho đi Lục Châu,
Thì cũng còn vô tận các cô ca múa khác.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thạch Quý Luân lập ra Kim Cốc
Lo làm giàu chẳng lúc lo thân
Lục Châu cho đứt một lần
Cũng còn chán vạn ca nhân theo hầu
Thạch Quý Luân tức Thạch Sùng, người đời Tấn, quan làm tới thứ sử Kinh Châu, vô cùng giàu có nhờ có nhiều tàu buôn, có Kim Cốc viên là nơi ăn chơi vô cùng xa xỉ ở Lạc Dương.

[1] Người thiếp xinh đẹp và giỏi thổi sáo của Thạch Sùng. Quyền thần Tôn Tú muốn Lục Châu, Sùng không cho. Tú giả chiếu vua, bắt Sùng hạ ngục, Lục Châu nhảy lầu tự tử. Sau đó ít lâu, Sùng cũng khuynh gia bại sản mà chết theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh (I) » Vịnh Thạch Quý Luân