綠珠墜樓

宛轉蛾眉譸曉妝,
樓前效死祇堪傷。
月沉易失當天影,
花落難留樸地香。
金谷園寒春寂寞,
玉蕭聲斷夜淒涼。
齊奴若識亡家禍,
應把明珠贖孟光。

 

Lục Châu truỵ lâu

Uyển chuyển nga my chú hiểu trang,
Lâu tiền hiệu tử kỳ kham thương.
Nguyệt trầm dịch thất đương thiên ảnh,
Hoa lạc nan lưu phác địa hương.
Kim Cốc viên hàn xuân tịch mịch,
Ngọc tiêu thanh đoạn dạ thê lương.
Tề Nô nhược thức vong gia hoạ,
Ứng bả minh châu thục Mạnh Quang.

 

Dịch nghĩa

Mềm mại nét mày ngài vừa trang điểm buổi sớm,
Đã xảy ra cảnh chết trước lầu thật đáng thương.
Mặt trăng chìm rồi dễ mất ảnh đẹp trời cho,
Đoá hoa rụng khó cầm được mùi hương của đất.
Vườn Kim Cốc lạnh, mùa xuân tiêu điều quạnh quẽ,
Tiếng ngọc tiêu dứt, ban đêm the thê thảm lạnh lùng.
Tề Nô ví biết đó là cái hoạ tan nhà,
Thời đã cầm châu sáng sang mua nàng Mạnh Quang.


Lục Châu là một tuyệt thế giai nhân, vợ của Thạch Sùng, có tài về âm luật, nổi tiếng thiên hạ. Thạch Sùng người đời Tây Tấn, tên chữ Quý Luân, hiệu Tề Nô, là Thứ sử Kinh châu, nhà giàu có dinh thự ở lũng Kim Cốc. Quan tướng quốc Tư Mã Luân muốn cướp Lục Châu bèn vu cho Thạch Sùng có ý làm phản, tâu vua bắt tội. Lục Châu biết vì mình mà chồng bị hại, liền nhảy lầu tự vẫn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Mày ngài điểm nét tân trang,
Lầu cao phút đã phụ phàng hoa niên.
Trăng chìm chìm bóng đương thiên,
Mùi hương phác địa lạnh miền hoa rơi.
Vườn Kim cốc lục hồng phai,
Ngọc tiêu vắng vẻ đêm dài thê lương.
Tề Nô ví biết tai ương,
Đã đem châu sáng đổi nường Mạnh Quang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Mày ngài trang điểm sớm còn tươi
Lầu tía thương thay biệt cõi đời
Trăng lặn, bầu trời đâu cảnh sắc
Hoa rơi, mặt đất hết hương đời
Lạnh vườn kim cốc, xuân xơ xác
Đứt tiếng ngọc tiêu, tối lẻ loi
Nếu biết Tề Nô mang hoạ đến
Ngọc vàng xin đổi Mạnh Quang thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mềm mại mày ngài trang điểm sớm
Lầu cao chốc đã luỵ ngày xuân
Trăng chìm, vẻ đẹp trời cho, mất
Hoa rụng, hương thơm đất tặng, không!
Kim Cốc xuân tàn hiu hắt bóng
Ngọc tiêu đêm vắng thảm thê lòng
Tề Nô ví biết mầm tai hoạ
Ngọc quý đưa ra đổi Mạnh Quang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời