項羽別虞姬

慘淡秋風鼓角悲,
可憐今夜別蛾眉。
拔山力盡天忘我,
百戰關河付與誰?

 

Hạng Vũ biệt Ngu Cơ

Thảm đạm thu phong cổ giốc bi,
Khả liên kim dạ biệt nga mi.
Bạt sơn lực tận thiên vong ngã,
Bách chiến quan hà phó dữ thuỳ.

 

Dịch nghĩa

Gió thu thảm đạm, tiếng trống, tiếng tù và buồn thương
Dáng thương đêm nay từ biệt mày ngài
Sức nhổ núi đã hết, “trời diệt vong ta”
Quan hà trăm trận đánh, (nay) lọt vào tay ai?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Còi trống trời thu gió thảm bay
Đêm nay từ biệt khách mày ngài
Nhổ non sức cạn, trời làm hại
Bách chiến quan hà phó mặc ai!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Gió thu ảm đạm thê lương
Tù và trống trận chiến trường bi ai
Đêm nay xa khách mày ngài
Ý trời chẳng giúp hết tài bạt non
Binh đao trăm trận mỏi mòn
Băng sông vượt ải biết còn cậy ai?


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thu ảm đạm, trống chiêng buồn
Đêm biệt mày ngài thật đáng thương
Trời hại sức đâu lay chuyển núi
Quan hà trăm trận biết ai đương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thu tàn, rầu rĩ trống, tù và,
Từ biệt mày ngài, đêm xót xa.
Kiệt sức nhổ non, trời đã hại,
Trao ai thân bách chiến quan hà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời