15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Hàn Tín (11)

Đăng bởi Hà Như vào 30/06/2010 22:00, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/04/2016 20:11

韓信

四海干戈正擾攘,
力能平定獨君當。
齋壇禮重將君拜,
盟府功多敵國王。
楚地無心圖鼎立,
漢天有淚泣弓藏。
後來說到南巡事,
應為王孫一斷腸。

 

Hàn Tín

Tứ hải can qua chính nhiễu nhương,
Lực năng bình định độc quân đương.
Trai đàn lễ trọng tương quân bái,
Minh phủ công đa địch quốc vương.
Sở địa vô tâm đồ đỉnh lập,
Hán thiên hữu lệ khấp cung tàng.
Hậu lai thuyết đáo nam tuần sự,
Ưng vị Vương Tôn nhất đoạn trường.

 

Dịch nghĩa

Bốn biển nổi can qua, chính là lúc rối ren nhất đời,
Chỉ một mình chàng đủ sức cáng đáng việc bình định.
Dựng trai đàn làm lễ bái tướng, lễ thật long trọng,
Nơi minh phủ ghi công diệt thù, công thật là nhiều.
Không lòng mưu đồ lập đỉnh ở nước Sở,
Khoảng trời Hán có lệ khóc chôn cung.
Về sau nói đến chuyện Nam tuần,
Phải vì Vương Tôn mà đứt từng khúc ruột.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Lửa binh bừng dậy khắp tây đông,
Dẹp loạn riêng ai sức vẫy vùng.
Bái tướng trai đàn cao ngất lễ,
Diệt thù minh phủ chất đầy công.
Hững hờ đất Sở lòng xây đỉnh,
Sùi sụt trời Lưu lệ khóc cung.
Câu chuyện Nam tuần khi nhắc đến,
Vì Vương Tôn những xót xa lòng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bổ sung chú thích

@ Vanachi
1- Chú thích bổ sung Bài Hàn Tín của Thái Thuận:
Cung tàng: do chữ Điểu tận cung tàng, Chim hết, cung vùi.
Nam tuần: Chuyến đi tuần phương Nam của Hán Cao Tổ; mục đích để cho Lữ Hậu giết Hàn Tín tại Trường An.
Vương Tôn: Mỹ danh của Hàn Tín.

2- Phần dịch thơ của Quách Tấn:
Câu 5 và câu 6, Quách Tấn dịch là:
Hững hờ đất Sở lòng xây đỉnh,
Sụt sùi trời Lưu lệ khóc cung.

Chữ Sụt sùi bị sai luật, nên sửa lại là Sùi sụt

Xin bổ sung chú thích và sửa lại chữ Chữ Sụt sùi thành Sùi sụt

Sửa xong có thể xóa blook này
Hà Như

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Binh lửa loạn ly khắp phố phường
Một thân đánh dẹp sức phi thường
Dựng đàn lễ trọng tôn danh tướng
Diệt giặc công to nức phủ đường
Sở lập đỉnh đâu, lòng sáng tỏ
Hán chôn cung vội, lệ sầu thương
Phương Nam nhắc chuyện tuần du ấy
Đứt ruột xé lòng tiếc Sở vương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn phía lửa binh, buổi rối bời
Sức đương bình định chỉ ông thôi
Trai đàn bái tướng tôn nghiêm lễ
Minh phủ ghi công hiển hách tài
Lập đỉnh bụng đâu thèm đất Sở
Chôn cung khiến để khóc trời Lưu
Đời sau nhắc chuyện tuần Nam cũ
Thương khóc Vương Tôn khúc ruột đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời