Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 14/05/2014 10:09 bởi tôn tiền tử
Tân Hoằng Trí 辛弘智 làm quan Quốc Tử tế tửu đời Đường Cao Tông.