Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 18/06/2014 14:35 bởi tôn tiền tử
Triệu thị 趙氏 người Hoàn Thuỷ, có chồng là Đỗ Cao 杜羔, cả hai đều người An Dương, Hà Nam. Thơ còn 4 bài.