Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/03/2014 15:52 bởi tôn tiền tử
Lưu Tạo 劉皂 người Hàm Dương, sống khoảng trước sau năm Trinh Nguyên (785-805), thân thế không rõ. Thơ còn 5 bài trong "Toàn Đường thi".