Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 30/06/2014 11:20 bởi tôn tiền tử
Vương thị 王氏 người Thái Nguyên, vợ của một người họ Phan là huyện lệnh Vĩnh Phúc, thơ còn 1 bài.