Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài thơ)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài thơ)
- Đàm Dụng Chi (5 bài thơ)
- Lang đại gia Tống thị (4 bài thơ)
- Bàng Uẩn (1 bài thơ)
Tạo ngày 09/04/2014 08:08 bởi tôn tiền tử
Lưu thị phụ 劉氏婦 có nghĩa là người con dâu nhà họ Lưu, tên tuổi và thân thế không rõ, còn hai bài thơ "Minh nguyệt đường" 明月堂.