Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- An Ba phường nữ (1 bài)
- Địch Nhân Kiệt (1 bài)
- Đàm Dụng Chi (5 bài)
- Bàng Uẩn (1 bài)
- Bùi Vũ Tiên (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 08/04/2014 08:08 bởi tôn tiền tử
Lưu thị phụ 劉氏婦 có nghĩa là người con dâu nhà họ Lưu, tên tuổi và thân thế không rõ, còn hai bài thơ "Minh nguyệt đường" 明月堂.