Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 16/09/2016 12:48 bởi tôn tiền tử
Vương Hà Khanh 王霞卿 sống khoảng năm Quang Khải (885-888) đời Đường Hy Tông, người Lam Điền, làm thiếp quan huyện Cối Kê là Hàn Tung 韩嵩. Sau khi Hàn Tung qua đời, nàng lưu lạc ở Cối Kê.