Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Trần Thúc Bảo (2 bài)
- Giang Yêm (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 30/06/2014 11:34 bởi tôn tiền tử
Vương Yển 王偃 tự Tử Du 子遊, người Lâm Nghi, Lang Gia, cha là Thượng thư Vương Hỗ 王嘏, ông là Vương Côn 王琨, mẹ là Bà Dương công chúa con Tấn Giản Văn Đế Tư Mã Dục 司馬昱. Sau khi nhà Đông Tấn diệt vong, Vương Yển lấy con gái thứ hai của Tống Vũ Đế Lưu Dụ 劉裕 là Ngô Hưng trưởng công chúa Lưu Vinh Nam 劉榮男.