Sao Bắc di dời, thấp dải Ngân
Thành tây lộng gió, tủi bà Ban
Đường hoè xanh mướt không người tới
Trăng sáng, chim đêm kêu trước sân

tửu tận tình do tại