Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/02/2014 08:28 bởi tôn tiền tử
Hột Can Trước 紇干著 năm sinh và mất không rõ, người Hà Nam, làm quan Thái phó tự thừa khoảng năm Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông, thơ còn 4 bài chép trong Toàn Đường thi.