Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 17/12/2006 10:23 bởi Vanachi
Thẩm Bân 沈彬 tự Tử Văn 子文, người Cao Yên 高安, đỗ tiến sĩ đời Vãn Đường.