Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (3 bài)
Tạo ngày 18/12/2006 10:23 bởi Vanachi
Thẩm Bân 沈彬 tự Tử Văn 子文, người Cao Yên 高安, đỗ tiến sĩ đời Vãn Đường.