Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/05/2014 17:25

入塞曲其二

苦戰沙間臥箭痕,
戍樓閑上望星文。
生希國澤分番將,
死奪河源答聖君。
鳶覷敗兵眠白草,
馬驚邊鬼哭陰雲。
功多地遠無人絕,
漢閣笙歌日又曛。

 

Nhập tái khúc kỳ 2

Khổ chiến sa gian ngọa tiễn ngân,
Thú lâu nhàn thượng vọng tinh văn.
Sinh hy quốc trạch phân phiên tướng,
Tử đoạt Hà nguyên đáp thánh quân.
Diên thứ bại binh miên bạch thảo,
Mã kinh biên quỷ khốc âm vân.
Công đa địa viễn vô nhân tuyệt,
Hán các sinh ca nhật hựu huân.

 

Dịch nghĩa

Khổ chiến nơi sa mạc để lại những vết sẹo do tên bắn
Lên chòi canh nhìn thiên văn khi rảnh
Khi còn sống, ơn ban xuống cho tướng giữ nơi phiên bang rất hiếm
Dầu chết cũng cố chiếm đầu nguồn sông Hoàng (hà) báo ơn chúa
Diều quạ nghiêng nhìn bại binh nằm ngủ (chết) trên đám cỏ trắng
Ngựa hí kinh động quỷ ma gào khóc trong những đám mây u ám chết chóc
Công càng lớn thì những chốn xa xôi càng tuyệt không có người
Tuy nhiên tại cung đình nhà Hán tiếng sinh tiếng hát vẫn diễn ra ngày lẫn đêm.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh nhau để lại sẹo tên
Rãnh lên chòi gác thiên văn dõi nhìn
Sống, ơn mưa móc chưa vinh
Nguồn sông quyết đoạt, triều đình chết dâng
Diều trông xác lính lượn quanh
Ngựa lay hồn quỷ thất thanh khóc gào
Biên cương không một bóng người
Nhưng cung nhà Hán đêm ngày đàn ca.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Để lại sẹo trong sa mạc chiến
Lên chòi canh xem hiện sao trời
Ơn ban phiên tướng hiếm hoi
Hà nguyên cố chiếm dâng người thánh quân
Diều hâu ngó bại quân dưới cỏ
Ngựa sợ kinh ma quỷ trong mây
Chốn xa công trạng càng dầy
Sênh ca cung Hán cả ngày lẫn đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời