15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 10:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/12/2006 10:27

入塞曲其一

欲為皇王服遠戎,
萬人金甲鼓鼙中。
陣雲暗塞三邊黑,
兵血愁天一片紅。
半夜翻營旗攪月,
深秋防戍劍磨風。
謗書未及明君爇,
臥骨將軍已歿功。

 

Nhập tái khúc kỳ 1

Dục vị hoàng vương phục viễn Nhung,
Vạn nhân kim giáp cổ bề trung.
Trận vân ám tái tam biên hắc,
Binh huyết sầu thiên nhất phiến hồng.
Bán dạ phiên doanh kỳ giảo nguyệt,
Thâm thu phòng thú kiếm ma phong.
Báng thư vị cập minh quân nhiệt,
Ngoạ cốt tướng quân dĩ một công.

 

Dịch nghĩa

Vì vua quyết thu phục các rợ Nhung ở xa
Vạn người mặc áo giáp vàng kèm trống trận lên đường
Mây vùng chiến trận che mờ quan ải, tam biên đen ám màu chết chóc
Máu chiến binh chảy đọng thành những khoảnh hồng làm sầu trời đất
Nửa đêm chuyển doanh trại (di quân) cờ bay mờ bóng trăng
Cuối thu đồn thú xa xôi, gió thổi mài xát đao kiếm
Thư nhạo báng (của địch) vua chưa kịp đốt
Thì tướng quân đã chết, công danh tan tành

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vì vua quyết phục Tây Di
Vạn binh trống trận giáp y lên đường
Mây đen vần vũ biên cương
Chiến binh vãi máu, mười phương nhuộm hồng
Nửa đêm quân chuyển trăng rung
Thâm thu trấn viễn gió bung kiếm vàng
Ngạo thư chưa đến thiên nhan
Tướng quân đã chết danh tan đâu còn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì vua quyết rợ Nhung thu phục
Trống nổi lên giáp mặc tiến lên
Mây mờ quan ải tam biên
Máu binh loang đỏ sầu lên ngút trời
Cờ quậy trăng quân dời đêm tối
Đóng nơi xa lúc cuối thu tàn
Nhạo thư chưa kịp đốt tan
Tướng quân đã chết lỡ làng công danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời