Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/02/2012 10:05 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 05/02/2012 10:22 bởi hongha83
Linh Triệt 靈澈 (?-816) vốn họ Thang 湯, tên chữ là Nguyên Trừng 源澄, người Cối Kê (nay thuộc Tô Châu), thuở bé xuất gia theo phái Luật Tông. Về sau, ông đến Ngô Hưng cùng thi tăng Hạo Nhiên kết bạn vân du. Linh Triệt làm trụ trì ở chùa Hành Nhạc, ông có tài làm thơ rất được Bạch Cư Dị, Lưu Vũ Tích, Lưu Trường Khanh, Lã Ôn kính trọng và đề cao, có tiếng trên thi đàn thời đó. Lưu Vũ Tích đã ca tụng ông là "Đem văn chương tiếp tài tử, dùng thiền lý đãi cao nhân, phong nghi tao nhã, nói cười đầy thiền vị". Thơ ông hiện còn khoảng chục bài.

Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011