Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 06:38

題天姥

天台眾嶧外,
華頂當寒空。
有時半不見,
崔嵬在雲中。

 

Đề Thiên Mụ

Thiên Thai chúng dịch ngoại,
Hoa Đính đương hàn không.
Hữu thì bán bất kiến,
Thôi ngôi tại vân trung.

 

Dịch nghĩa

Rặng Thiên Thai có nhiều ngọn,
Ngọn Hoa Đính cao tới thinh không lạnh giá.
Có lúc chỉ thấy có nửa ngọn,
Nửa ngọn kia cao chót vót ẩn trong mây.


Tựa đề có bản chép là "Thiên Mụ sầm vọng Thiên Thai sơn". Núi Thiên Mụ ở phía đông huyện Tân Xương, tỉnh Chiết Giang, phía đông là ngọn Hoa Đính của rặng Thiên Thai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiên Thai gồm nhiều ngọn
Hoa Đính cao nhất bầy
Có lúc thấy một nửa
Nửa kia ẩn trong mây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thiên Thai nhiều ngọn núi
Hoa Đính lạnh từng trời
Một nửa nhìn đâu thấy
Chót vót khuất ngàn mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên Thai nhiều ngọn núi cao,
Ngọn Hoa Đính lạnh lẩn vào thinh không.
Có khi nửa ngọn rõ trông,
Nửa kia chót vót ẩn lồng trong mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời