元日觀郭將軍早朝

欲曙九衢人更多,
千條香燭照星河。
今朝始見金吾貴,
車馬縱橫避玉珂。

 

Nguyên nhật quan Quách tướng quân tảo triều

Dục thự cửu cù nhân cánh đa,
Thiên điều hương chúc chiếu tinh hà.
Kim triêu thuỷ kiến kim ngô quý,
Xa mã tung hoành tỵ ngọc kha.

 

Dịch nghĩa

Trời gần sáng, đường vào triều càng đông người,
Hàng ngàn đuốc thơm thắp sáng rực như sông Ngân trên trời.
Sáng nay mới thấy chức kim ngô cao quý là thế,
Giữa đám ngựa xe ngang dọc, ngựa ông không đeo ngọc kha.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường vào triều người đông gần sáng
Đuốc thơm nhiều như ánh Ngân Hà
Kim ngô cứ tưởng cao xa
Giữa đoàn xe ngựa, ngọc kha đâu rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vào triều gần sáng, đường đông người,
Sáng rực đuốc thơm Ngân Hán trời.
Mới thấy kim ngô nay quý thế,
Đoàn xe ngựa ngọc kha đâu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời