Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 10:11

東林寺酬韋丹刺史

年老心閑無外事,
麻衣草座亦容身。
相逢盡道休官好,
林下何曾見一人。

 

Đông Lâm tự thù Vi Đan thứ sử

Niên lão tâm nhàn vô ngoại sự,
Ma y thảo toạ diệc dung thân.
Tương phùng tận đạo hưu quan hảo,
Lâm hạ hà tằng kiến nhất nhân.

 

Dịch nghĩa

Tuổi đã cao, tâm tình an nhàn, không thiết việc gì nữa,
Mặc áo vải thô, ở nhà cỏ cũng xong.
Nghỉ quan, chúng ta gặp nhau trò truyện hẳn là vui biết bao,
Chốn rừng núi này liệu có thể tiếp một quan về hưu chăng?


Tác giả là một nhà sư, ngụ tại chùa Đông Lâm, Vi Đan làm thứ sử Hồng Châu, hai người thường xướng hoạ thi ca với nhau. Vi Đan gửi cho tác giả một bài thơ, ngụ ý muốn về hưu sớm. Tác giả làm bài này hồi đáp.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Cao tuổi lòng nhàn không việc khác,
Bồ đoàn áo vải tạm dung thân.
Gặp nhau nói mãi: về hưu tốt!
Núi rừng sao chẳng thấy quan nhân?


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi đã cao an nhàn, việc bỏ
Áo vải thô, nhà cỏ cũng xong
Nghỉ quan vui lúc tương phùng
Liệu quan hưu đến núi rừng với ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi cả thong dong mặc sự đời
Vải thô nhà cỏ sống yên vui
Gặp nhau cứ bảo về hưu tốt
Rừng núi bao lâu mới đón người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi cao nhàn chẳng thiết chi,
Vải thô nhà cỏ, ở gì cũng xong.
Nghỉ quan chuyện vãn vui lòng,
Núi rừng liệu có tiếp không quan về?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời