Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/03/2014 09:58 bởi tôn tiền tử
Cao Cù 高衢, thi nhân đời Vãn Đường, thơ còn một bài Hoạ Tam Hương thi 和三鄉詩.