Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 13/05/2014 16:56 bởi tôn tiền tử
Phí Quan Khanh 費冠卿 tự Tử Quân 子軍, người Trì Châu, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà. Khi mẹ mất, ông than: "Lúc cầu lộc thì phụng dưỡng mẹ, nay có lộc thì mẹ mất, đâu cần lộc nữa", bèn cáo quan về ở ẩn trong núi Cửu Hoa ở Trì Châu.