Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài thơ)
- Trần Tử Ngang (54 bài thơ)
- Lạc Tân Vương (9 bài thơ)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài thơ)
- Tống Chi Vấn (28 bài thơ)
Tạo ngày 06/12/2013 10:18 bởi Vanachi
Doãn Mậu 尹懋 người Hà Gian, làm tòng sự cho Trương Thuyết 張說 ở Nhạc Châu, quan bổ khuyết.