Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 05/12/2013 10:18 bởi Vanachi
Doãn Mậu 尹懋 người Hà Gian, làm tòng sự cho Trương Thuyết 張說 ở Nhạc Châu, quan bổ khuyết.