Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Trần Đông Phong (1 bài)
Tạo ngày 29/12/2013 11:38 bởi Vanachi
Dương Nhữ Sĩ 楊汝士 tự Mộ Sào 慕巢, không rõ năm sinh và mất, người Hoằng Nông, Quắc Châu, là em của Dương Ngu Khanh 楊虞卿. Ông đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 4 (809), sau làm quan tới Hình bộ thượng thư. Thơ ông có tiếng.