Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/01/2009 18:13 bởi hongha83
Lư Soạn 盧僎 người quê Lâm Chương (Hà Nam). Khoảng năm 707 thời Đường Trung Tông, từ chức Uý ở Văn Hỷ (Sơn Tây) thăng Tập hiền Viện học sĩ rồi Viên ngoại lang bộ lại. Trong Toàn Đường thi hiện còn 14 bài.