Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Cao Tự Thanh (2 bài)
Tạo ngày 01/12/2007 07:49 bởi Vanachi
Lã Quần 呂群, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà.