Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2007 07:51

題寺壁其二

社後辭巢燕,
霜前別蒂蓬。
願為蝴蝶夢,
飛去覓關中。

 

Đề tự bích kỳ 2

Xã hậu từ sào yến,
Sương tiền biệt đới bồng.
Nguyện vi hồ điệp mộng,
Phi khứ mịch Quan Trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bỏ rường, trên tổ không chim én,
Đứt rễ, trong sương sót cánh bồng.
Mong được mơ màng trong giấc bướm,
Bay về chấp chới kiếm Quan Trung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sau rường không tổ yến
Trước sương biệt cánh bồng
Ước sao trong giấc bướm
Bay đến kiếm Quan Trung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau chùa tổ én đà rời bỏ
Trước sương còn trơ rễ cỏ bồng
Ước chi trong giấc bướm nồng
Được bay về nẻo Quan Trung kiếm tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sau rường yến bỏ tổ,
Trong sương rời cánh bồng.
Nguyện là hồ điệp mộng,
Bay tới kiếm Quan Trung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời