Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/12/2013 13:17 bởi Vanachi
Đàm Thù 譚銖 người đất Ngô, đỗ tiến sĩ năm Hội Xương, làm Tô châu ta viện quán. Thơ còn 2 bài.