Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/05/2014 12:02 bởi tôn tiền tử
Tiết Diệu 薛曜 tự Dị Hoa 異華, dòng dõi thế tộc Nho gia nổi danh nhờ văn học, tổ tiên ở Phần Dương, Bồ Châu. Ông là con của tể tướng Tiết Nguyên Siêu 薛元超 (622-683), cháu của thi nhân Tiết Đạo Hành 薛道衡, cháu ngoại của Nguỵ Trưng 魏徵.