Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 05/12/2013 13:15 bởi Vanachi
Dương Sư Đạo 楊師道 (?-647) tự Cảnh Du 景猷, được phong tước An Đức ý công 安德懿公, tể tướng đời Đường Thái Tông, chồng của Quế Dương công chúa, cha kế của Triệu Tiết 趙節. Ông là con của Dương Hùng 楊雄 là dòng dõi hoàng tộc nhà Tuỳ.

Cuối đời Tuỳ, thiên hạ đại loạn, Dương Sư Đạo tại Lạc Dương từng có lần bị Vương Thế Sung 王世充 bắt. Sau ông dời Lạc Dương, lưu lạc tới Trường An gặp Lý Uyên 李淵 (sau là Đường Cao Tổ). Anh trai của ông là Dương Cung Nhân 楊恭仁 cũng là tể tướng đời Đường Cao Tổ.