Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/11/2013 07:01 bởi Vanachi
Dụ Phù 喻鳧 tự Thản Chi 坦之, hiệu Quân Vũ 均羽, người Bì Lăng, đỗ tiến sĩ năm Khai Thành thứ 5 (840), làm quan đến Ô Trình uý. Ông là một điển hình của tài tử Giang Nam. Ông từng cùng một số thi nhân khác như Lý Thương Ẩn 李商隱, Phương Can 方乾, Vô Khả 無可 xướng hoạ và để lại một tập thơ. Sinh thời ông làm thơ rất nhiều, nhưng "Toàn Đường thi" chỉ thâu lục lại được 65 bài.