Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 21:45

贈空禪師

虎見修行久,
松知夏臘高。
寒堂坐風雨,
瞑目尚波濤。

 

Tặng Không thiền sư

Hổ kiến tu hành cửu,
Tùng tri hạ lạp cao.
Hàn đường toạ phong vũ,
Minh mục thượng ba đào.

 

Dịch nghĩa

Cọp thấy ông tu hành lâu,
Gốc thông biết tuổi đạo của ông cao.
Ông ngồi trong mưa gió như ngồi trong nhà lạnh,
Nhắm mắt để vượt qua những cơn sóng lớn (trong lòng).


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cọp thấy ông tu lâu, không hại
Thông biết ngài tuổi đạo đã già
Ngồi trong mưa gió như nhà
Nhắm mắt để vượt phong ba trong lòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hổ thấy ông tu lâu năm tháng
Tùng biết ông đạo hạnh cao sâu
Ông ngồi nhà lạnh gió mưa
Mắt ông nhắm lặng vượt qua sóng lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời