Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài)
- Đỗ Mục (116 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 01/10/2013 11:17 bởi Vanachi
Bùi Duyệt 裴說 người Quế Châu (nay thuộc Quế Lâm, Quảng Tây), sinh vào thời loạn cuối đời Đường, bôn tẩu qua Giang Tây, Hồ Nam. Ông thi lâu không đỗ, nhưng đến năm Thiên Hữu thứ 3 đời Ai Đế đỗ trạng nguyên. Đến đời Lương, sau nhiều lần thăng giáng, làm tới Lễ bộ viên ngoại lang.

Ông cùng em là Bùi Hài 裴諧 có tiếng thơ văn, phong cách thơ gần Giả Đảo theo lối khổ ngâm.