Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 27/09/2008 23:20 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/09/2008 00:14 bởi Vanachi
Đậu Thúc Hướng 竇叔向 không rõ năm sinh năm mất, tự Di Trực 遺直, người Kinh Triệu (nay là huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây), đỗ tiến sĩ đời Đường Đại Tông niên hiệu Đại Lịch. Làm các chức Tả thập di, Công bộ thượng thư. Có một quyển thơ là Liên châu tập 聯珠集.

 

Tuyển tập chung