Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 28/09/2008 11:16 bởi hongha83
Thiền sư Thích Nhược Hư 釋若虛, không rõ năm sinh, mất năm 949, là vị tăng thời Nam Đường, ở ẩn tại Lư Sơn (Thạch Thất). Chỉ để lại ba bài thơ là Nhạc Tiên quán 樂仙觀, Cổ kính 古鏡, Hoài Lư Sơn cựu ẩn 懷廬山舊隱.