Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 25/10/2013 06:56 bởi Vanachi
Cát thị nữ 葛氏女 là một người con gái họ Cát, không rõ tên và lai lịch, chỉ còn một bài thơ "Hoạ Phan Ung" 和潘雍 được chép.