Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 19/11/2006 13:25 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/11/2006 13:26 bởi Vanachi
Trương thị 張氏 là vợ quan bình sự Bành Kháng, người Ai Châu, sống vào khoảng năm Trinh Nguyên đời Đường. Kháng đậu tiến sĩ, nhậm việc binh ở Giang Tây.